Visi
Menjadikan Sistem Institusi Pendidikan Menengah bertaraf dunia dan berinovatif .


Misi
Melahirkan pelajar bumiputera holistik yang cemerlang dalam bidang Sains dan Teknologi. 


Piagam Pelangan

1. Mendidik dan membimbing pelajar mencapai kecemerlangan akademik dengan memperolehi A dalam semua subjek yang diambil.

2. Membantu dan menggalakkan pelajar memperkembangkan potensi diri/bakat secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan social.

3. Memastikan sahsiah semua pelajar baik, berhemah dan berbudi pekerti mulia.

4. Memastikan layanan yang cekap dan mesra diberi kepada sesiapa yang berurusan dengan maktab.

5. Memastikan suasana dan persekitaran yang selamat, bersih, selesa, indah dan kondusif disediakan untuk keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

6. Mewujudkan hubungan yang mesra dan harmoni di kalangan warga maktab dan juga dengan ibu bapa dan komuniti sekitar.


Moto

" Centre Of Excellence "